a portfolio of his artworks and projects. I really enjoyed making this website.

Dirk Zoete’s gallery is currently Annie Gentils in Antwerp.

Recently, I did an interview with Dirk, asking about his work method and the things inspiring him.

The interview was done in Dutch but i’m translating it to English. (I’m not a native English speaker, I appreciate your correction/comment)

">

Jan 08

Interview with artist Dirk Zoete

Posted by Benedikte Vanderweeën on 08/01/2010

One of the many New Year’s Resolutions I made this year, is to blog more. I want my readers to know about the projects i’m working on this year. On of the websites I made in 2009 was for a Belgian contemporary artist and friend of mine, Dirk Zoete. His website is a portfolio of his artworks and projects. I really enjoyed making this website.

Dirk Zoete’s gallery is currently Annie Gentils in Antwerp.

Recently, I did an interview with Dirk, asking about his work method and the things inspiring him.

The interview was done in Dutch but i’m translating it to English. (I’m not a native English speaker, I appreciate your correction/comment)

The questions I had for Dirk:

Kan je jezelf kort voorstellen

Mijn naam is Dirk Zoete en ik ben beeldend kunstenaar. Geboren in 1969 in Roeselare. Ik woon en werk al sinds eind jaren 80 in Gent.Heb op de academie (KASK, Gent) de opleidingen graveerkunst en mixed media gevolgd. Afgestudeerd in 1998. Ik ben vanaf 2001 fulltime als kunstenaar actief. Mijn werk bestaat uit verschillende disciplines waarvan tekenen de basis is. Vanuit het tekenen ontstaan maquettes, installaties, sculpturen en architecturale constructies.

Can you present yourself shortly?

I'm Dirk Zoete and I am an artist. I was born in 1969 in Roeselare (Belgium). I work and live in Ghent, Belgium since the late eighties. I studied gravure and mixed media at KASK, Ghent (Koninklijke Academie voor schone kunsten/Royal academy of fine arts). I finished my formation in 1998. Since 2001, i'm a fulltime artist. My work consists of different disciplines but drawing is always the foundation. From drawings sculptures, maquettes, installations and constructions are born.

Over je werk: schets je eerst je ideeën uit? Hoe is je werkproces? Heeft het een specifiek patroon, verloop?

Mijn manier van werken heeft niet echt een vast patroon. De manier van werken is erg afhankelijk van waar het op dat moment over gaat. Al is het wel zo dat er vooraf en tijdens het uitvoeren van een werk veel getekend wordt. Tekenen is een constante in wat ik doe. Het is een manier van nadenken en geconcentreerd bezig zijn. Voor de rest is het zo dat vanuit het ene werk meestal wel een ander werk voortvloeit.Het ene project is meestal een aanzet of een inspiratiebron voor een volgend.

About your work: do you first sketch your ideas? How is your workflow? Has it a specific pattern?

My work method doesn't have a specific pattern. The work method is time and context dependant. One thing that is always present in the process are drawings. Drawing is a constant, it's always there and it is a way of thinking and being concentrated. Mostly, when a work is done, another work is derived from the previous work, sometimes the next work is inspired by the finished work.

Aan wat werk je momenteel?

Ik ben aan verschillende dingen bezig. Mijn hoofdbezigheid op dit moment is een soort architectuuropdracht, nl. een nieuwe bestemming of een kunstwerk bedenken voor een kerkje in een West-Vlaams dorp. Het is voor mij een erg ongewoon gegeven en iets wat ik vooraf nog niet gedaan had. Erg moeilijk. Het lijkt me toch meer iets voor een architect. Al heb ik na lang nadenken en tekeningen maken misschien nu toch wel enkele ideeën en zal dan ook binnenkort met de bouw van een kleine maquette beginnen.

What are you working on right now?

I'm working on different projects right now. The main project i'm working on right now is an architectural one. It is about looking for a purpose or piece of art for a small church in a West Flanders village. It is an unusual kind of project and i have never done this before. It's difficult. I think it is more an architect kind of thing. Although all the thinking and drawing resulted in a few ideas! I'll start making a maquette soon ...

Wanneer je in opdracht werkt, hoe start je het project dan meestal? Krijg je een gedetailleerde opdracht omschrijving of heb je daarin zelf veel vrijheid? Kan je een voorbeeld geven van een gepresteerde opdracht?

Ik werk erg zelden in opdracht. De opdrachten die ik tot nu toe gedaan heb zijn dan ook meestal samenwerkingsprojecten met architecten. Al gebeurt het wel eens dat ik voor een bepaalde tentoonstelling ook een soort opdracht krijg. Enkele jaren geleden kreeg ik de vraag om deel te nemen aan een tentoonstelling over Pieter Bruegel. De vraag was om met hedendaagse middelen een persoonlijke commentaar te leveren op het werk van deze kunstenaar. Ik heb dan een soort eigen toren van Babel ontworpen, een 3,50 m hoge ronde toren, waarin tekeningen te zien waren, geïnspireerd op de schilderijen en prenten van Bruegel.

If you work on a project for someone else, how do you usually start the project? Do you get a detailed brief or do you have a lot of freedom? Can you give an example of a past project to demonstrate this?

I rarely do commissioned work. Most of the projects I did was in collaboration with architects. For exhibitions, I sometimes get a well defined task as assignment. A few years ago,I was asked to be in a Pieter Bruegel exhibition. The request was to comment on the artist's oeuvre in a personal manner with contemporary means. I constructed my own interpretation of the "Tower of Babel", a 3,5 meters high tower, in which I showed drawings inspired by paintings and pictures of Bruegel. You can view this project on my website, it's called "Bruegeltower".

Heeft je werkomgeving een invloed op je inspiratie of je werkproces?

Ik werk het liefst alleen en in een ruimte met veel daglicht. Denk niet dat mijn omgeving erg bepalend is voor mijn manier van werken.Ik woon nu aan de rand van Gent, en vraag me soms wel eens af hoe het leven in een grootstad of wonen op het platteland mijn werk zou bepalen.

Does your work environment have an influence on your inspiration or work process?

I prefer working alone in a room with daylight. I don't believe my environment substantially influences my way of working. I live near Ghent and often wonder how living in a big city or on the countryside would influence my work.

Wat doe je meestal om je te herbronnen en je batterijen terug op te laden?

Eigenlijk niet zo veel bijzonder. Een korte periode niet werken. Wat “rond hangen”. Soms wat fysieke arbeid, bouwen of verbouwen. Lezen. Me ergeren en kwaad maken kan soms ook wel helpen om me terug op te laden .

What do you usually do to recharge your creative batteries?

Nothing special. Not working for a little period, just "hanging around". Sometimes I do some physical work like constructing or building. Reading. Starting to get nervous about things can help me to start working again.

Kan je één van je werken voorstellen? Kan je dit wat meer gedetailleerd omschrijven?

Ik ben een tijd geleden bezig geweest met het verwerken van stal (koe) mest. Bedoeling was om te onderzoeken of dit “materiaal” geschikt is om te gebruiken als bouwstenen en als brandstof. Een grote maquette uit die periode was het werk: Mestkop.
De 3 –jarige cyclus. Maquette schaal 1:8 .Materiaal hout, mest, isolatiemateriaal, karton, plasticine.

Rond een centrale mesthoop staan drie gebouwen opgetrokken uit cilindervormige mestblokken. Ze hebben de vorm van een hoofd. Onder de drie koppen zit een stal waar koeien mest produceren, die het basismateriaal vormen voor de bouwstenen. Het betreft een cyclische beweging waarin op één jaar tijd het volgende gebeurt: één van de hoofden wordt bewoond, een ander wordt afgebroken en opgebrand om het bewoonde hoofd te verwarmen. Met de verse stalmest van de dieren wordt een derde huis gebouwd. Wanneer dit hoofd klaar is wordt het bewoond en het pas verlaten huis wordt opgestookt. Op de vrijgekomen plaats van het eerste gebouw wordt vervolgens begonnen met de opbouw van een nieuwe woning. Enerzijds is dit werk een absurde kijk op de werkelijkheid, waarin de nooit aflatende bezigheid van bouwen, afbreken en terug opbouwen als een metafoor voor het leven zelf. Anderzijds is dit eveneens het resultaat van een onderzoek, waarin ik de mogelijkheden onderzoek welke mest als brand en bouwstof kan bieden.
Zie beeld:

Name 1 of your works that you want to describe a little more in detail.

For a certain period, I was working on a specific project with manure. The main purpose of this work was to examine whether this "manure material" could serve as building bricks or/and as fuel. One big maquette I made in this period was called: Manure Head
The three-year-old cycle ( live, break off, burn up). Model scale 1:8. 170 x 320 x 220 cm mixed media


Around a central Manure Head, 3 buildings were build from cylindrical manure blocks. This buildings are head shaped. Beneath the 3 heads, there is a cowshed in which cows produce manure. This manure is the basic material for the building bricks. This is a cyclic process in which following happens in 1 year: one of the heads is habitable while the other building is pulled down and burned to warm the main building with the demolished material. With the newly produced manure from the animals, a third house is being build. When this house is finished, the first house is demolished and the material from this house is used as fuel to warm the new house. The free space from the demolished house is used to start the construction for a new head house. And so on...

This work can be interpreted as a metaphor for live itself: the never ending process of building, demolishing and the rebuilding but also as an absurdly interpretation of reality. The work is also a result of a detailed examination in which I examined the possibilities what manure can mean when used as a building brick and as fuel.

See image:

Je hebt een website met je portfolio, denk je dat dit je werk goed voorstelt? Wat vind je de plus en minpunten van een online portfolio?

De website stelt mijn werk goed voor en heeft een duidelijk chronologisch overzicht van mijn werk, en is denk ik zowel interessant voor mensen die mijn werk al wat beter kennen als voor mensen die er voor het eerst mee kennis maken. Minpunt is misschien dat het vooral een overzicht heeft van afgeronde werken en tekeningen en daardoor de tussenstappen of het denkproces, die het werk soms verduidelijken, niet zichtbaar zijn.

You have a portfolio website. Do you think it reflects your work in a good way?

I think my website is a good representation of my work, it is a clear,chronologic overview of my work. It's a good and interesting collection for people that are familiar with my work as for people getting to know my work for the first time. The one thing that I miss, is the fact that i'm not showing material of the thinking process, you see all works as a final result.

Kan je een aantal adviezen opsommen die je je collega designers-artiesten mee wilt geven?

Moet hier nog wat over nadenken, kan niet zo onmiddellijk veel advies voor collega’s bedenken.

What can you advice to fellow artists/visual designers?

I have to think about this question, I can't give advice like that

Wat doe je om inspiratie te vinden? Wie en wat inspireert jou?

Beetje zelfde antwoord als vraag 6. Ik ga niet zo direct op zoek naar inspiratie, dat moet vanzelf komen. Kan het zien zijn van een bepaald materiaal, gebouw, gevoel, een uitspraak, een gebrek aan iets... Vanwaar de inspiratie komt voor mijn werk is niet onmiddellijk te benoemen en dat lijkt me het beste zo.

What do you do to find inspiration? Who and what inspires you?

The same answer as Question 6. I'm nothing someone that starts looking for inspiration, it just comes like that. Sometimes inspiration comes from seeing a certain material, a building, a feeling, a statement, a shortcoming ... I really can't define from where inspiration comes from in my work and i think that is a good thing.

I really want to thank Dirk for his cooperation!Creative Market